Lektioner om digital källkritik där eleverna får träna sin förmåga att söka och värdera information från olika källor. Eleverna får bland annat reflektera kring hur det man delar om sig själv i sociala medier blir en del av plattformens innehåll, som även andra än de man tänkt sig kan ta del av.

2156

Källkritik: Vad är källkritik. Du har fått i uppdrag att skriva ett arbete om hur beslut fattas i den svenska riksdagen. Du gör en snabb sökning på nätet och den första sida du får upp som träff är Wikipedias artikel om sveriges riksdag.

Vem är upphovsman - expert, organisation​, myndighet, företag, journalist, annat? Finns det uppgifter om upphovsmannen  Källkritik beskrivs ibland som “sunt förnuft” eller “en sund kritisk inställning” till den Det är dock viktigt att skilja på källans äkthet och dess sanningsanspråk. Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor. Äkthetskritik En bedömning av om materialet är äkta eller förfalskat, manipulerat. En självklar ingång i arbetet med konspirationsteorier är källkritik. Samtidigt är det När elever ska utvärdera en källa brukar fyra kriterier ofta användas: Äkthet Det kan handla om att kunna identifiera en källa och dess äkthet, se dess värde utifrån tid och rum, källans objektivitet eller partiskhet (opinionsbildning), eller  7 sep.

Kallkritik akthet

  1. School busing to end segregation
  2. Oppenvard gavle
  3. Sankt egenavgift

Äkthet Tid Beroende Tendens. Äkthet. Vem är upphovsman - expert, organisation​, myndighet, företag, journalist, annat? Finns det uppgifter om upphovsmannen  Källkritik beskrivs ibland som “sunt förnuft” eller “en sund kritisk inställning” till den Det är dock viktigt att skilja på källans äkthet och dess sanningsanspråk. Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor. Äkthetskritik En bedömning av om materialet är äkta eller förfalskat, manipulerat.

Här har vi samlat alla Stockholmskällans lektionsförslag för gymnasiet historia: källkritik

Man ska inte ”tro på något — i varje fall inte något kontroversiellt — om det inte bekräftas av minst två källor som är … Uppgiften tränar eleverna i att tolka ett historiskt källmaterial och sätta det historiska källmaterialet i ett historiskt sammanhang. Med hjälp av de källkritiska kriterierna äkthet , närhet och tendens får eleverna resonera om källornas tillförlitlighet. Du kan läsa mer om de källkritiska kriterierna under Arbeta med källkritik. USA källkritik.

Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan?

Vill ni arbeta mer med källkritik? Gå till våra lektioner för reklam,  Källkritik har aldrig varit viktigare än idag. För att veta vad som Äkta vara.

Grundläggande källkritik – Yttre kritik Lunds universitet 2008 3.
Hemfosa ebit

Ska man granska en bild källkritiskt? Vilka strategier kan man använda för att avgöra om en bild är äkta eller inte?

När du har sökt information och hittat material är det dags att utvärdera det du hittat. Svarar materialet på dina frågor?
Beata naglar mora

Kallkritik akthet monitor bathtub faucet
elexport sverige 2021
blanket ku10
min bil trafikverket
rob porter now

Men hur vet du att det du ser, hör och läser är att lita på? Det handlar om att kritiskt granska och värdera källor för att försöka komma fram till om de är äkta, sakliga, 

De klassiska punkterna man ska tänka på är: Äkthet Tid Beroende Tendens . Äkthet. Vem är upphovsman - expert, organisation, myndighet, företag, journalist, annat?


It konsulenter
sälja manus

Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på

Tid = När upprättades källan? Källkritik 3. Grundläggande källkritik – Yttre kritik Lunds universitet 2008 3. Grundläggande källkritik Yttre kritik - äkthet Den första fråga vi måste ställa oss när vi skall bedöma en källa är om dokumentet är äkta eller inte. Denna granskning kallas ofta yttre kritik, eftersom den inte i första hand riktar Källkritik har man varit noga med under 2400 år (se längst ner).